News

Declaració de Friburg sobre la crisi política i constitucional a Catalunya 13 d’octubre de 2017

L’Associació Internacional de Centres d’Estudis Federals (IACFS)

  • en representació de 26 centres de recerca independents, de 16 països de sis continents, dedicats a l’estudi del federalisme com a mecanisme, entre altres coses, per a acomodar la diversitat i resoldre conflictes;
  • expressa una profunda preocupació per la present situació política a Catalunya i Espanya;
  • està profundament preocupada amb el fet que un dels membres del centre ubicat a Catalunya sigui investigat i escorcollat faltant a la necessitat de respectar la llibertat acadèmica;
  • rebutja la violència i advoca pel diàleg;
  • es lamenta que Catalunya no hagi trobat un encaix adequat dins d’Espanya, i
  • per consegüent, creu que s’haurien d’iniciar negociacions entre els Governs d’Espanya i de Catalunya a fi de considerar i debatre totes les opcions raonables, i
  • recorda a totes les parts que el federalisme té l’objectiu d’acomodar la diversitat a través de la negociació i l’acord amb finalitats de prevenció, gestió i resolució de conflictes.

La IACFS és una associació interdisciplinària de centres i instituts d’arreu del món amb interès en la recerca independent i publicació sobre qüestions polítiques, constitucionals, legals, administratives, fiscals, econòmiques, històriques i filosòfiques rellevants per a sistemes polítics dotats de característiques federals. L’Associació promou l’avenç en l’estudi i la comprensió dels principis i patrons federals en la seva diversitat. Vegis: http://iacfs.org/

Screen Shot 2017-10-13 at 14.33.47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s